Eksfin finansierer norsk eksport og internasjonal vekst

Vi tilbyr statlige lån og garantier som fremmer salgskontrakter og eksportfremmende investeringer i Norge.

Les mer om hvordan vi hjelper norske bedrifter til økt eksport

Våre bransjer

Se hva vi gjør innenfor de ulike bransjene

Les mer om

Les mer om

Les mer om

Les mer om

Les mer om

Nyheter

Hold deg oppdatert

Våre arrangementer

Seminarer og webinarer

Seminar
Dato: 02/11/2021 – 03/11/2021
Sted: Oslo
Næringslivsdelegasjon
Dato: 22/11/2021 – 26/11/2021
Sted: Nigeria og Ghana
Messe
Dato: 10/01/2022 – 13/01/2022
Sted: Nor-Shipping

Eksportkreditt og GIEK

Vi har slått oss sammen og er nå Eksfin

Lær av andre

Referanseprosjekter

Prosjekter : Fiskeri og havbruk
Fiskerikonsern ble første lånekunde av Eksfin
Samme dag som Eksfin åpnet dørene, signerte fiskerikonsernet Nergård låneavtale med Eksfin for bygging av en ny fabrikktråler. -De beste trålerne bygges i Norge, sier Nergård-sjefen.
Nexans-Aurora
Prosjekter : Maritim
Klar for å elektrifisere Skottland og New York
Kabelleggingsfartøyet Nexans Aurora er levert fra Ulstein Verft og er klar for å gjøre verden grønnere. Fartøyet, som er finansiert med lån og garanti fra Eksportkreditt og GIEK, skal legge høyspent sjøkabler utenfor kysten av Skottland og New York. Det vil bidra til at millioner av husholdninger får ren kraft fra vindmøller til havs helt hjem.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportfinansiering Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og garantier, utbetaling samt oppfølging.