Eksfin finansierer norsk eksport og internasjonal vekst

Vi tilbyr statlige lån og garantier som fremmer salgskontrakter og eksportfremmende investeringer i Norge.

Våre bransjer

Se hva vi gjør innenfor de ulike bransjene

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr ulike lån og garantier avhengig av hvor du er i internasjonaliseringsprosessen.

Nyheter

Hold deg oppdatert

Jobber du i bank?

Med våre garantier øker bankens utlånskapasitet og behovet for kapitaldekning går ned. Et samarbeid mellom bank og Eksfin gir muligheten til å nå flere bedrifter.

Våre arrangementer

Seminarer og webinarer

Event
Dato: 15/08/2022 – 19/08/2022
Sted: Arendal
Messe
Dato: 23/08/2022 – 26/08/2022
Sted: Trondheim
Konferanse | Messe
Dato: 28/08/2022
Sted: Stavanger

Lær av andre

Referanseprosjekter

HullSkater Jotun
Prosjekter : Maritim
Jotuns undervannsrobot
Den automatiserte undervannsroboten Jotun HullSkater er utviklet og produsert i Norge.
Prosjekter : Fiskeri og havbruk
Fiskerikonsern ble første lånekunde av Eksfin
Samme dag som Eksfin åpnet dørene, signerte fiskerikonsernet Nergård låneavtale med Eksfin for bygging av en ny fabrikktråler. -De beste trålerne bygges i Norge, sier Nergård-sjefen.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportfinansiering Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og garantier, utbetaling samt oppfølging.