Eksfin finansierer norsk eksport og internasjonal vekst

Vi tilbyr statlige lån og garantier som fremmer salgskontrakter og eksportfremmende investeringer i Norge.

Våre bransjer

Se hva vi gjør innenfor de ulike bransjene

Våre produkter

Ny lånegarantiordning

Eksfin vil kunne garantere for nye banklån til bedrifter som står ovenfor en akutt likviditetsmangel som følge av økning i strømutgiftene.

Pressemelding strømordning

Nyheter

Hold deg oppdatert

Jobber du i bank?

Med våre garantier øker bankens utlånskapasitet og behovet for kapitaldekning går ned. Et samarbeid mellom bank og Eksfin gir muligheten til å nå flere bedrifter.

Våre arrangementer

Seminarer og webinarer

Konferanse
Dato: 14/03/2023
Sted: Det Norske Teateret, Oslo

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr ulike lån og garantier avhengig av hvor du er i internasjonaliseringsprosessen.

Lær av andre

Referanseprosjekter

HullSkater Jotun
Prosjekter : Maritim
Jotuns undervannsrobot
Den automatiserte undervannsroboten Jotun HullSkater er utviklet og produsert i Norge.
Prosjekter : Annen industri
Vekstbedriften Minimeis flyr videre ut i verden med Eksfin-garanti

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportfinansiering Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og garantier, utbetaling samt oppfølging.