Eksfin finansierer norsk eksport og internasjonal vekst

Vi tilbyr statlige lån og garantier til norske eksportbedrifter, deres underleverandører, og utenlandske kjøpere.

Våre bransjer

Se hva vi gjør innenfor de ulike bransjene

ARBEIDSKAPITAL FOR SMB

Bedret likviditet og fleksibilitet for små og mellomstore eksportbedrifter

 Eksfin avlaster bankens kredittrisiko slik at banken kan låne ut mer.   

Våre arrangementer

Seminarer og webinarer

Festival
Dato: 13/08/2024 – 14/08/2024
Sted: Arendal
Messe
Dato: 20/08/2024 – 22/08/2024
Sted: Trondheim
Konferanse | Messe
Dato: 26/08/2024 – 29/08/2024
Sted: Stavanger
Seminar
Dato: 04/09/2024 – 05/09/2024
Sted: Ålesund

Entry Program for Offshore Wind

Lurer du på hvordan din bedrift kan lykkes i havvindmarkedet?

Entry programmet er et modulbasert opplæringsprogram som er spesialutviklet for å hjelpe norske selskaper inn i havvindmarkedet.

Offshore-vind

Jobber du i bank?

Med våre garantier øker bankens utlånskapasitet og behovet for kapitaldekning går ned. Et samarbeid mellom bank og Eksfin gir muligheten til å nå flere bedrifter.

Inspirasjon

Referanseprosjekter

Illustrasjon: Edda Wind
Nyheter : Energi
Stiller med lån når Edda Wind bygger tre havvindskip med norsk utstyr

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportfinansiering Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og garantier, utbetaling samt oppfølging.