Velkommen til Eksfin

Eksportkreditt Norge og GIEK er slått sammen til Eksfin – Eksportfinansiering Norge

Les mer om hva vi gjør

Eksportkreditt og GIEK

Vi slår oss sammen og blir Eksfin

Våre bransjer

Se hva vi gjør innenfor de ulike bransjene

Les mer om

Les mer om

Les mer om

Les mer om

Les mer om

Nyheter

Hold deg oppdatert

Våre arrangementer

Seminarer og webinarer

Merde
Seminar
Dato 25/09/2021 – 10:00
Location: Aqua Nor, Møterom K-340
Kurs
Dato 19/10/2021 –
Location: Ingeniørenes Hus, Oslo

Produkter

Lær mer om hvordan vi kan bistå

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportfinansiering Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og garantier, utbetaling samt oppfølging.

Lær av andre

Referanseprosjekter

Prosjekter : Fiskeri og havbruk
Fiskerikonsern ble første lånekunde av Eksfin
Samme dag som Eksfin åpnet dørene, signerte fiskerikonsernet Nergård låneavtale med Eksfin for bygging av en ny fabrikktråler. -De beste trålerne bygges i Norge, sier Nergård-sjefen.
Nexans-Aurora
Prosjekter : Maritim
Klar for å elektrifisere Skottland og New York
Kabelleggingsfartøyet Nexans Aurora er levert fra Ulstein Verft og er klar for å gjøre verden grønnere. Fartøyet, som er finansiert med lån og garanti fra Eksportkreditt og GIEK, skal legge høyspent sjøkabler utenfor kysten av Skottland og New York. Det vil bidra til at millioner av husholdninger får ren kraft fra vindmøller til havs helt hjem.