Eksfin finansierer norsk eksport og internasjonal vekst

Vi utvider nå tilbudet med lån og garantier til klimavennlige prosjekter med eksportpotensial

Våre bransjer

Se hva vi gjør innenfor de ulike bransjene

Våre produkter

Skal du investere for å øke eksporten?

Vi tilbyr finansiering av eksportrelaterte investeringer i anlegg, teknologi eller maskiner. Dette gjelder også for klimavennlige prosjekter med eksportpotensial.

Entry Program for Offshore Wind

Lurer du på hvordan din bedrift kan lykkes i havvindmarkedet?

Entry programmet er et modulbasert opplæringsprogram som er spesialutviklet for å hjelpe norske selskaper inn i havvindmarkedet.

Offshore-vind

Våre arrangementer

Seminarer og webinarer

Konferanse
Dato: 31/01/2023
Sted: Trondheim
Seminar
Dato: 02/02/2023
Sted: Sandnessjøen
Sunset Offshore Wind Turbine in a Wind farm under construction on coast England
Seminar
Dato: 07/02/2023
Sted: Stavanger
Konferanse
Dato: 14/03/2023
Sted: Det Norske Teateret, Oslo

Jobber du i bank?

Med våre garantier øker bankens utlånskapasitet og behovet for kapitaldekning går ned. Et samarbeid mellom bank og Eksfin gir muligheten til å nå flere bedrifter.

Lær av andre

Referanseprosjekter

HullSkater Jotun
Prosjekter : Maritim
Jotuns undervannsrobot
Den automatiserte undervannsroboten Jotun HullSkater er utviklet og produsert i Norge.
Prosjekter : Annen industri
Vekstbedriften Minimeis flyr videre ut i verden med Eksfin-garanti

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Har du kjøpere i utlandet kan Eksportfinansiering Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter. Vi ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån og garantier, utbetaling samt oppfølging.