Finansiering av kjøp av varer og tjenester fra Norge

Eksportfinansiering Norge representerer den norske stat. Norske statlig finansiering har AAA-rating og er ettertraktet av banker og kjøpere verden over.

Nexans-Aurora
Nexans Aurora

Finansiering av kjøp av varer og tjenester fra Norge

Utenlandske kjøpere kan søke om både gunstige lån og garantier fra Eksfin i forbindelse med kjøp av norske varer og tjenester.

Eksfin tilbyr også finansiering til norske kjøpere av skip og fartøy som skal bygges og benyttes i Norge.

Eksfin har et bredt internasjonalt nettverk og lang erfaring med å skreddersy løsninger som fremmer norske eksportkontrakter.

Hvorfor benytte seg av Eksfin?

 1. Langsiktig finansiering

  Langsiktig finansiering til markedsriktige og konkurransedyktige betingelser. Garantert hos en kommersiell bank eller Eksfin, i Norge eller utlandet.

 2. Kapitaltilgang

  Bredere og større kapitaltilgang (diversifisering ift bank- og kapitalmarked). Finansiering fra statskassen (AAA) gir lav kapitalmarkedsrisiko på tilgang.

 3. Redusert risiko

  Redusert risiko gjennom ulike garantier (eks forskuddsgaranti / «performance bond»)

 4. Kontragarantier

  Kontragarantier overfor bank som dekker tap av forskuddsbetaling eller tap dersom norsk eksportør ikke leverer som avtalt (bonds).

 5. Handlingsrom

  Handlingsrom tilsvarende bankene, for eksempel i forbindelse med restruktureringer.

Dekker risiko for eksport til de fleste land i verden

Eksfin kan dekke både politisk og kommersiell risiko for eksport til de fleste land i verden. Du finner informasjon om vår landholdning på siden for landrisiko.

Har du spørsmål?

Kontakt oss

Arild Bakås
Arild Bakås

Senior Vice President / Head of Team Industry

+47 41645883
Jan Inge Roald
Jan Inge Roald

Senior Vice President / Head of Team

+47 45423979
Kaare Haahjem
Kaare Haahjem

Maritime Sector

+47 415 54 431

Hvem kan låne av oss?

Både utenlandske og norske kjøpere kan få lån og garantier fra Eksfin.

Vi tilbyr finansiering og garantier til utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester. Et konkurransedyktig finansieringstilbud fra Eksfin støtter opp om norske leveranser og kan bidra til å utløse salget.

Vi kan også tilby lån til norske kjøpere av skip og maritimt utstyr gjennom skipsfinansieringstilbudet til norske kjøpere, samt til norske kjøpere av skip og flyttbare innretninger som har inntjening fra utenriksfart eller fra offshorevirksomhet .


Hva kan vi hjelpe deg med?