Nyheter: Fiskeri og havbruk

Eksfin ser stort eksportpotensiale i Nord-Norge

Eksfin i Tromsø
Foto: Cathrine Grund Høgebøl og Atle Bjørkheim etter møter med banker og sjømatbedrifter i Tromsø.

Investeringsveksten i Nord-Norge gir positiv utvikling innenfor en rekke næringer. SMB-teamet i Eksfin har vært på rundtur i Nordland og Troms for å fortelle om finansieringsmulighetene som finnes for eksportrelaterte bedrifter.

Stort potensial i Nord-Norge

Det har vært betydelig investeringer i næringslivet i Nord-Norge de siste årene. Dette er forventet å fortsette med en investeringsvekst på over 735 milliarder kroner, spesielt innen industri. Eksfin er opptatt av å informere om sitt tilbud slik at banker og kunder kan dra nytte av det. I denne regionen er spesielt fiskeri og havbruk viktige næringer, og flere aktører har store investeringsplaner fremover. Her kan Eksfin bidra i utviklingen i samarbeid med bankene.

Det er viktig at bankene og bedriftsrådgiverne er godt kjent med oss i Eksfin og de risikoavlastningsmulighetene som eksisterer for norske bedrifter. Ved å møte en rekke lokale banker og bedrifter får vi bedre innsikt i hvordan bedriftene og bankene jobber sammen, og hvordan vi potensielt kan bistå.

Cathrine Grund Høgebøl, senior kundeansvarlig i Eksfin.

Cathrine jobber tett med en rekke banker slik at norske eksportører kan benytte seg av et best mulig tilbud.

Les mer: Slik kan Eksfin bistå bankene

8 milliarder i sjømatportefølje

For våre nordligste fylker er sjømat en av de viktigste næringene, både i forhold til vareeksport og sysselsetting. Næringen er en av de største bidragsyterne til den private verdiskapningen i landsdelen. Eksfin kan tilby lån og garantier til en rekke prosjekter innen hele verdikjeden til sjømatnæringen. Med en sjømatportefølje på 8 milliarder kroner i lån og garantier, og en forventning om økning fremover, er det en spennende næring å følge.

Norge eksporterte sjømat for 12,4 milliarder kroner i mai, en økning på 49% sammenlignet med mai i fjor. Med en målsetning om økt eksport vil fiskeri og havbrukssektoren være en viktig bidragsyter.

Nyttige møter hos driftige selskaper

På sin rundtur i Nord møtte SMB-teamet bedrifter med virksomhet innen lakseoppdrett, slakteri, prosessering/videreforedling, fiskeri og brønnbåt som holder til i Bodø, Svolvær, Stokmarknes, Sortland, Myre, Finnsnes og Tromsø. Norske bedrifter er verdensledende på teknologi, og Eksfin ser spesielt stor interesse innen landbasert opprett, og innovativ teknologiutvikling former eksponert havbruk.

Les mer: Med på å drive flåtefornyelsen innen norsk oppdrettsnæring.

Som verdensledende innen teknologi for oppdrettsnæringen stiller norske bedrifter med unik kompetanse gjennom hele næringens verdikjede. Her skal Eksfin være en sentral støttespiller for havbruksnæringen.

Atle Bjørkheim, senior kundeansvarlig i Eksfin.

Det er også viktig at bankene kjenner tilbudet fra Eksfin slik at de kan bruke Eksfin som del av sin verktøykasse for å tilby bedriftene gode finansieringsløsninger og de beste forutsetningene for å lykkes.

Eksfin fiskeri og havbruk
Foto: Seksjon for fiskeri og havbruk i Eksfin.

Les mer om hvordan Eksfin jobber mot fiskeri og havbruksnæringen.