Prosjekter: Fiskeri og havbruk

Hybride brønnbåter reduserer utslipp med finansiering fra Eksfin

Byggingen av brønnbåter er i rivende utvikling og med ny teknologi er Norge helt i front. Fartøyet MS Harald Martin er den andre hybride brønnbåten som leveres til havbrukskonsernet Nordlaks i år. Statlig finansiering fra Eksfin er med på å drive flåtefornyelsen innen norsk oppdrettsnæring.

Foto: Tersan Shipyard

Fakta

Kunde: Nordlaks Transport AS

Fartøy: En hybrid brønnbåt, MS Harald Martin

Design: NSK Ship Design i Harstad

Verft: Tersan Ship Yard i Tyrkia

Lån fra Eksfin: NOK 300 millioner

Løpetid på lånet: 12 år

Garantister: SpareBank1 SR-Bank og SpareBank1 Nord-Norge

Den nye brønnbåten skal frakte levende laks mellom Nordlaks sine land- og sjøbaserte havbruksanlegg og til selskapets slakteri på Børøya i Hadsel. Søsterskipet MS Bjørg Pauline er allerede i drift – begge går på LNG-gass og batterier istedenfor diesel.

Enklere å investere når staten og bankene samarbeider

–              Brønnbåtene er spekket med ny energi- og klimateknologi som bruk av LNG-gass, batterier og landstrømtilkobling i stedet for diesel. Det gir oss nødvendig kapasitet for transport, men også for miljøvennlig fjerning av lakselus og økt biosikkerhet. Båtene er både et stort fremskritt og en stor investering for Nordlaks. Ordningen fra Eksfin gir oss forutsigbarheten og betingelsene som gjør store industrielle løft som dette enklere å gjennomføre, sier finansdirektør i Nordlaks, Roger Mosand.

MS Harald Martin har 20 prosent lavere klimagassutslipp enn konvensjonelle brønnbåter. Fartøyet er utstyrt med dynamisk posisjonering (DP) tilpasset arbeid på Nordlaks’ havfarm Jostein Albert – som også har fått finansiell drahjelp av Eksfin.

–              Norge trenger store teknologiske og finansielle løft i eksportnæringene våre—ikke minst i havbruksnæringen og i maritim næring. Da må bransjen, bankene og staten jobbe på lag. Jeg har stor tro hva denne typen privat-offentlig finansiering kan utrette for oppdrettsnæringen fremover, sier Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker.

For å kunne investere i de to hybride brønnbåtene har Nordlaks lånt 300 millioner kroner av Eksfin, med garantier fra SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank1 Nord-Norge.

–              Havbruksnæringen er sentral for landsdelen vår og brønnbåtene en viktig del av Nordlaks’ verdikjede. Vi ser på Nordlaks som en bidragsyter til økt eksport, men deres virksomhet skaper også arbeidsplasser som fører til en positiv utvikling i våre lokalsamfunn. Nordlaks er et solid konsern som har lang erfaring med brønnbåtdrift, og vi bidrar med finansiering fordi vi har stor tro på bedriften og ønsker å prioritere prosjekter som bidrar til reduserte klimagassutslipp, forteller Trine Gansmoe i SpareBank 1 Nord-Norge.

Muligheter for norsk leverandørindstri

MS Harald Martin inneholder utstyr fra norske selskaper som CFLOW og Kongsberg Gruppen, samt design fra NSK Skip Design.

Halvparten av verdens brønnbåtflåte på 150 skip jobber i Norge. Mange skip er gamle, og Eksfin forventer at flere vil bli byttet ut i årene som kommer.

–              At brønnbåtnæringen og Nordlaks driver med en utstrakt grad av flåtefornyelse er viktig for det grønne skiftet. Vi er glade for at det finnes aktører som Nordlaks, som gjør det mulig for oss som designselskap å realisere slike prosjekter, forklarer konsernsjef Mats Nygaard Johnsen i NSK Ship Design i Harstad. – Med MS Harald Martin bidrar Nordlaks til enda mindre utslipp i næringen, samtidig som de gjør de nødvendige forberedelsene for en nullutslipps-drift i fremtiden, legger han til.

Eksfin-sjefen Tone Lunde Bakker er enig:

–              Vi har bistått næringen med finansiering av 15 brønnbåter de siste tre årene, og samtlige har gitt norske leverandører betydelige kontrakter. At næringen er innovativ, klima- og miljøvennlig er et konkurransefortrinn, og samtidig en faktor vi vektlegger når vi finansierer norsk eksport, avslutter hun.

Les mer om: