Nyheter: Om Eksfin

Klar til å styrke norsk grønn eksport gjennom statlige lån og garantier

Tone Lunde Bakker i Arendal (2)

Nysnø Climate Investments, Skift – Næringslivets klimaledere og Energi21 inviterte Eksportfinansiering Norges (Eksfin) CEO Tone Lunde Bakker til diskusjon om grønn næringsutvikling og eksportvekst under Arendalsuka. Norske eksportnæringer jobber med å bli grønnere og Eksfin er her for å øke den finansielle kapasiteten i norsk industri og fremme eksport.

Internasjonalt er det økt oppmerksomhet mot bærekraft, både industrielt og finansielt. Markedene blir mer «grønne». I Eksfin ser vi at alle norske eksportnæringer jobber med å bli mer bærekraftige, både verftsindustri, prosessindustri, fiskeri og havbruk, og disse næringene bruker Eksfins lån- og garantier for å finansiere store investeringer knyttet til dette.

Finansieringsløsningene våre kommer i tillegg til det private bank- og finansmarkedet. Staten skal ikke konkurrere ut private virksomheter og derfor er godt samarbeid med norske og utenlandske banker viktig.

Gir drahjelp til norske havvindeksportører

Eksfin har de siste to årene jobbet tett med private banker for å hjelpe norske havvindeksportører inn i internasjonale prosjekter. Hittil har vi gått inn med statlige garantier knyttet til norske havvindleveranser for over syv milliarder kroner til havvindparker i Europa og Asia. Vi har også mulighet til å delta i finanseringer av flytende havvindparker på norsk sokkel, og håper å delta i konkrete prosjekter etter hvert.

Finansierer «grønnere» skip

Eksfin har de siste årene også spilt en sentral rolle i det grønne skiftet innen skipssektoren. Vi har så langt stilt opp med 10 milliarder kroner i lån og garantier for å finansiere hele 35 miljøvennlige skip.

Eksfin er her for å bidra til økt salg for norsk eksportnæring og til redusert risiko for eksportører, kjøpere og banker. Les hele innlegget til CEO Tone Lunde Bakker her.

Les mer om: