Nyheter

Ann Christin Andersen_NORWEP
Nyheter

Ann Christin Andersen blir ny CEO i Norwegian Energy Partners

«Jeg er imponert over det fantastiske ekspert-laget i NORWEP og alt de klarer å utrette for små og store energibedrifter i Norge», sier Ann Christin Andersen. Gjennom NORWEP får bedriftene nødvendig innsikt om relevante markeder, enklere tilgang til kunder og samarbeidspartene og nødvendig innsikt i… Read More

Nyheter

Grønn omstilling må lønne seg

Statlig finansiering skal ikke erstatte privat kapital i grønne investeringer. Begge kapitalkilder er nødvendige for å reise beløpene som trengs, dele risikoen og sikre at investeringene er kommersielt fornuftige. Read More

Nyheter

Eksfin øker risikodekning for byggelån til verftsnæringen

Norske verft får økt støtte fra staten i det Eksfin hever grensen for dekning av risiko til 75 prosent for finansiering av skipsbygging i Norge. Målet er å få flere oppdrag til norske verft, fra både norske og utenlandske rederier. Utvidelsen innføres som følge av Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett. Read More

Nyheter

Finansiering til helseindustrien

Hvis din bedrift skal konkurrere internasjonalt på samme vilkår som dine utenlandske konkurrenter, bør også finansieringen din være like god. Eksfin er en del av det offentlige virkemiddelapparatet og hjelper bedrifter i Norge med finansiering av investeringer og arbeidskapital knyttet til eksport, sammen med bank. Vi har allerede kunder innenfor bl.a. legemidler, kosttilskudd, og utstyr for bevegelseshemmede, men har også gode løsninger for bedrifter innen digital helse (e-helse) omsorg og mestring eller andre deler av helseindustrien. Read More