Prosjekter: Annen industri

Yara utvider gjødselproduksjon i Porsgrunn med investeringsfinansiering fra Eksfin

Yara benytter finansieringen til å bytte ut en 40 år gammel produksjonslinje på Herøya i Porsgrunn med mer miljøvennlig og energieffektiv teknologi. Produksjonsøkningen går til eksport.

Yara Porsgrunn

Eksfins garanti sikret til finansiering til en betydelig utvidelse og modernisering av Yaras gjødselproduksjon på Herøya ved Porsgrunn.

Yara var første norske konsern til å få en slik garanti i januar 2018, som gis på markedsmessige vilkår.

Yara første bruker av ny garanti for eksportrettede investeringer i Norge

Med eksportkontrakter som basis, kvalifiserte Yara for den nye statlige lånegarantien som ble lansert i juni 2017. Yara er første norske konsern til å ta i bruk en slik garanti, og som gis på markedsmessige vilkår. Lånegarantien var på 1,6 milliarder kroner.

Statlig drahjelp til investeringer i Norge

Planene om prosjektet, som øker den årlige kapasiteten med 50.000 tonn fullgjødsel og 200.000 tonn kalksalpeter, ble først annonsert i 2014.

– Det er svært positivt at norsk industri får statlig drahjelp til investeringer i Norge, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.  – Dette er en viktig strategisk investering.

Prosjektet tar i bruk ny teknologi som reduserer utslippene av klimagasser, forbedrer energieffektiviteten og reduserer avfallsmengden. Dette gir Yara og norsk industri fordeler i et konkurranseutsatt globalt marked.

– Citi er meget fornøyd med å ha samarbeidet med Yara og GIEK i tilretteleggingen av den første finansiering av denne størrelsen, dekket av statlig internasjonaliseringsgaranti.

Country Officer Pål Rokke, Citi

Saken ble første gang publisert av GIEK 25. januar 2018.

Investeringsfinansiering

I desember 2022 ble produktet Internasjonaliseringsgaranti utvidet for både lån og garanti og gjort mer fleksibelt.

Les mer om Investeringsfinansiering her.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!