Prosjekter: Fiskeri og havbruk

Aker BioMarine og VARD lanserer spesialbygd krillfartøy

Aker Biomarine sitt flunkende nye fartøy ble døpt i Ålesund 18. januar og skal brukes til fiske av krill i Antarktis. Skipet er spesialdesignet for formålet, er energieffektivt og utrustet med en rekke innovative prosesser og teknologier.

Fakta:

Kunde: Aker Biomarine

Fartøy: Artic Endurance, spesialbygget for krillfiske i Antarktis

Verft: VARD

Garanti: 60% DNB og 40% Eksfin

Lån: Eksfin

Aker Biomarine sitt flunkende nye fartøy ble døpt i Ålesund 18. januar og skal brukes til fiske av krill i Antarktis. Skipet er spesialdesignet for formålet, er energieffektivt og utrustet med en rekke innovative prosesser og teknologier.

Skipsverftet Vard har bygd skipet, mens over 40 ulike underleverandører har levert utstyr og tjenester. Over 900 personer har vært involvert i bygging, skriver Vard i en pressemelding.

Eksfin spilte en sentral rolle i eksportfinansieringen av Antarctic Endurance. Prisen på fartøyet var 140 millioner dollar. Eksfin har garantert for 60% av et lån på 113 millioner dollar til Aker Biomarine, mens de resterende 40% av lånet er garantert av DNB. Selve lånet løper over 12 år og ble også utbetalt av Eksfin, skriver selskapene i sine pressemeldinger.

Den norske stat kan tilby konkurransedyktig finansiering til kjøpere av norske eksportvarer – i dette tilfelle et norskbygd skip. Dette kalles eksportfinansiering, og er noe mange land tilbyr for å fremme sine egne eksportindustrier. Lånerenter og garantipremier er regulert av internasjonale avtaler. Lang løpetid er en av flere fordeler med denne type finansiering.

Skipet er oppkalt etter polarhelten Sir Ernest Shackleton sitt fartøy, Endurance, og Shackletons barnebarn er gudmor til skipet.

Les mer om hva slags finansieringsløsninger Eksfinkan tilby kjøpere av norskbygde skip og norske maritime eksportører.

Les mer om: