Prosjekter: Fiskeri og havbruk

Fiskerikonsern ble første lånekunde av Eksfin

Samme dag som Eksfin åpnet dørene, signerte fiskerikonsernet Nergård låneavtale med Eksfin for bygging av en ny fabrikktråler. -De beste trålerne bygges i Norge, sier Nergård-sjefen.

Nergård Havfiske tråler

Fakta:

Kunde: Nergård Havfiske

Nergård AS er et integrert sjømatkonsern innenfor fangst, foredling og salg med hovedkontor i Tromsø. Selskapet startet opprinnelig på Senja på 1940-tallet, og er i dag lokalisert flere steder i Troms og Finnmark.

Konsernet tilvirker produkter basert på villfanget hvitfisk og pelagisk fisk. Konsernet omsatte for 3,3 milliarder kroner i 2020.

Fartøy: Fabrikktråler

Verft: VARD Brattvåg

Lån fra Eksfin: 412,8 millioner kroner. Fullfinansiert (80 prosent etter kontraktssummen).

Kontraktssum: 516 millioner kroner.

Garantister: SpareBank1 Nord-Norge, Sparebank1 SMN og Sparebanken Sogn og Fjordane.

Nergård Havfiske tegnet første låneavtale med Eksfin

-Det var artig! Da ble vi historiske for andre gang, sier Tommy Torvanger, konsernsjef i fiskerikonsernet Nergård.
Fiskerikonsernet er det første selskapet som signerer låneavtale med Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Avtalen ble undertegnet 1. juli, samme dag som Eksfin offisielt åpnet dørene. Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift som ble opprettet gjennom sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt Norge.


-Nergård var det første selskapet som signerte avtale om lån gjennom skipsfinansieringstilbudet da det ble introdusert i 2018 av Eksportkreditt, og nå er vi det første selskapet som signerer låneavtale med Eksfin. For Nergård er dette viktig, fordi det gir oss konkurransedyktige betingelser og forutsigbare rammevilkår, sier Torvanger.

Bygges og brukes i Norge

Nergård er lokalisert med trålerrederi og produksjonsbedrifter langs kysten i Nord-Norge, fra Breivikbotn i Troms og Finnmark til Værøy ytterst i Lofoten i Nordland. Fiskerikonsernet driver med fangst, samt foredling og salg av produkter basert på villfanget hvitfisk og pelagisk fisk.

Ved årsskiftet hadde Nergård fire trålere i aktivt fiske. En av disse trålerne, nybygget Senja, er bygget ved verftet Vard Brattvåg og ble levert i februar 2020. Fabrikktråleren er finansiert gjennom skipsfinansieringstilbudet, som den gang lå under Eksportkreditt Norge.

-Vi jobbet aktivt med å få dette tilbudet på plass. Skipsfinansieringstilbudet innebærer nettopp at båtene som finansieres skal bygges ved norske verft og brukes i Norge, forteller Torvanger.

To trålere fra Vard

Skipsfinansieringstilbudet er nå organisert under Eksfin. Det er en låne- og garantiordning som gjelder for norske kjøp av skip fra norske verft, når skipene skal brukes i Norge. Eksfin forvalter nå ordningen, som ble introdusert i 2018 og skal gjelde ut 2021.

-Dette er en konkurransedyktig finansiering, og den skaper aktivitet ved norske verft. Det er viktig. Vi mener jo de beste trålerne bygges i Norge.

Tommy Torvanger, Adm. dir, Nergård Havfiske

Kaare Haahjem, senior kunderådgiver i Eksfin, er glad for at Nergård velger å bygge i Norge.

-Det er ekstra kjekt at det er akkurat Nergård som er det første selskapet som signerer avtale, siden de jobbet hardt for å få realisert ordningen om skipsfinansiering før det ble introdusert i 2018. Dette er et tilbud som bidrar til å gjøre norske verft mer attraktive. Skipsfinansieringstilbudet, kombinert med god kvalitet og høy leveringssikkerhet, bidrar nettopp til at rederier som Nergård foretrekker å bygge ved norske verft. Det er vi glade for, sier Haahjem.

En fiskefabrikk ombord

Den nye fabrikktråleren som Eksfin nå finansierer, er et søsterskip til Senja. Skroget bygges ved Vard verft Braila i Romania. I august ankommer skroget til Vard Brattvåg, der den blir utrustet og ferdigstilt. Tråleren blir nærmere 80 meter lang og 17 meter bred. Den blir utstyrt med store tanker som holder fisken levende frem til den bearbeides om bord og fryses ned. Fartøyet vil ha både diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift, kombinert med batterier. I begynnelsen av 2022 skal tråleren overleveres fra Vard Brattvåg til Nergård.
–De to trålerne fra Vard Brattvåg representerer en ny generasjon fartøy for oss som båteiere, både når det gjelder effektivitet, kvalitet og ikke minst fiskevelferd, sier Torvanger.

Garantert av norske banker

Den nye fabrikktråleren har en prislapp på rundt en halv milliard kroner, og er fullfinansiert (80 prosent) av Eksfin. Et bankkonsortium, bestående av Sparebank1 Sparebank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Midt-Norge og Sparebanken Sogn og Fjordane stiller garanti.

-Dette er det andre nybygget vi garanterer for til Nergård, som begge er finansiert gjennom skipsfinansieringstilbudet. Dette er et godt tilbud som er positivt både for rederi og verft. Vi i Sparebank1 Nord-Norge er glade for at vi sammen med Eksfin og andre private banker kan bidra til gode løsninger som dette, sier Svein Borhaug, kundeansvarlig i SpareBank 1 Nord-Norge.

Les mer om: