Prosjekter: Fiskeri og havbruk

Irlands største sjømatselskap går for norsk design og utstyr

Atlantic dawn pelagiske trålere.

Fakta

Skip: 3 pelagiske trålere

Bedrift: Atlantic Dawn

Lån: 19 millioner Euro fra Eksfin

Garanti: 100% garantidekning fra Nordea

Trålerne som leveres til Atlantic Dawn har utstyr levert av norske leverandører som MMC First Process, Karmøy Winch, og Brunvoll.


Er det noe vi nordmenn kan er det fiskeri og havbruk. Det oppdager stadig flere utenlandske aktører.

Stig Gjethammer, senior kundeansvarlig i Eksfin.

Atlantic Dawn Group er Irlands største sjømatselskap, og har sitt hovedsete i Killybegs, landets største fiskerihavn. Selskapet driver både med fiskeri og prosessering av fisk på land.

Da tre nye pelagiske trålere skulle anskaffes, ba selskapet Salt Ship Design på Stord om å designe dem.

Det er ikke bare designet på de tre 64 meter lange og 14 meter brede trålerne som er norsk. Om bord installeres det komplett fiskehåndteringsutstyr levert av MMC First Process,  i tillegg til vinsjer og dekksutstyr fra Karmøy Winch, og tunell-thrustere fra Brunvoll. En rekke andre norske eksportører har også leveranser til trålerne.

Les også: Seilte Alsakers nye brønnbåt hjem til Norge.

Norsk betyr kvalitet

Alle disse leverandørene selger topp moderne utstyr av høy kvalitet. Atlantic Dawn Group vet av tidligere erfaring at med norsk design og utstyr får de trålere som de vet vil fungere i de farvannene selskapet opererer i, sier Gjethammer.

Skipene bygges i Tyrkia, og vil leveres i perioden februar 2021 – februar 2022. På grunn av pandemien ble skipene noe forsinket. Trålerne skal i hovedsak fiske etter makrell, sild og hestemakrell i Irskehavet.

Smart salgsargument

Eksfin bidrar med finansiering av de samlede norske leveransene som inngår i de tre trålerne, og samarbeidet med Nordea sin sjømatavdeling som garantist og agent for lånet har vært veldig godt.

– Dette er et godt eksempel på hvordan eksportfinansiering kan bidra til at norske leverandører innen fiskeri og havbruk vinner viktige kontrakter i det internasjonale markedet. Det er også verdt å nevne at det er første gang Eksfin er med på en låneavtale etter irsk rett, sier Gjethammer.

Les mer om: