Prosjekter: Fiskeri og havbruk

Topp moderne fisketråler til Færøyene

Ferskeste prosjekt ut på Sunnmøre er finansieringen av den toppmoderne frysetråleren «Akraberg» bygget ved Vard Brattvåg.

Frysetråler Akraberg - Framherji - Brattvaag - 2022
Framherjis tråler “Akraberg” . Foto: Brattvaag.

Fakta

Leverandør: Vard Brattvaag

Kjøper: Framherji

Finansiering: 312 millioner danske kroner. Hele lånebeløpet er garantert av Nordea.

“Akraberg” er bygget ved verftet VARD Brattvåg. Tråleren er 84 meter lang og 17 meter bred. Skipet skal brukes til tråling etter de vanlige bunnfiskslagene samt reketrålling.

Eksportfinansiering Norge har sørget for langtidsfinansiering til det færøyske rederiet Framherji med 312 millioner danske kroner, og lånet har blitt delutbetalt i byggeperioden frem mot ferdigstillelse. Her har Eksfin og Nordea samarbeidet, og hele lånebeløpet er garantert av Nordea sin sjømatavdeling, Ålesund. 

Med Eksfin på laget har vi fått gode finansieringsbetingelser når «Akraberg» skulle bygges.

Anfinn Olsen, CEO, Framherji

Frysetråler med miljøvennlig drift

Fartøyet har hybrid fremdriftssystem bestående av batteripakke og dieselelektrisk fremdrift. Vard fremhever at fartøyet er designet for å imøtekomme høye krav til fiskehelse, effektivitet og miljøvennlig drift. Det er Vard Design i Ålesund som har designet tråleren. Om bord blir det også fabrikk som kan håndtere restavfallet fra produksjonen, og som blant annet skal gå til fremstilling av fôr til havbruksnæringen på Færøyene.

Frysetråler Akraberg
Om bord på frysetråleren Akraberg.

Les også: Norske utstyrsleveranser til ny frysetråler

Mens en rekke verft i Europa sliter med betydelige forsinkelser på sine nybyggingsprosjekt begrunnet med utfordringer knyttet til covid 19 og krig i Europa, ja så leverer Vard nye «Akraberg» på tid og budsjett. Rett og slett imponerende.

Stig Gjethammer, kundeansvarlig, Eksfin

Godt kvotegrunnlag

Selskapet Framherji som eier den nye frysetråleren har rundt 20 prosent av de totale Færøyske fiskekvotene, noe som gjør selskapet til den nest største aktøren på Færøyene. De viktigste artene tråleren skal fiske er torsk, hyse og reker. Fisket vil i all hovedsak skje i Barentshavet og ved Svalbard. Tråleren erstatter rederiets eldre fartøy med samme navn.

Akraberg Framherji
Dåp av tråleren “Akraberg”