OECD A Prosjekt

Dogger Bank C vindpark (Storbritannia)

Eksportfinansiering Norway (Eksfin) vurderer å finansiere utstyr til SSE Renewables og Equinors bygging og drift av Dogger Bank C Wind Farm -prosjektet.

Dogger Bank -prosjektet er verdens største havvindpark under utvikling og ligger utenfor Yorkshire -kysten i England. Hver av de 4 fasene vil ha en produksjonskapasitet på 1,2 GW og vil gi et betydelig bidrag til fornybar elektrisitet i Storbritannia.

Dogger Bank C strekker seg over et område på 560 km² og ligger 196 km fra nærmeste landpunkt. Totalt vil det bli installert 87 vindturbiner, og prosjektet inkluderer også annen infrastruktur offshore og på land.

Eksfin har kategorisert prosjektet som en kategori A, basert på prosjektets størrelse og det berørte området, med sentrale miljømessige og sosiale risikoer knyttet til effekter på sjøen, fuglelivet og mulig påvirkning på miljøsensitive områder. Krav til dokumentasjon og informasjon i Storbritannia for denne typen prosjekter er omfattende med en “National Significant Infrastructure Project (NSIP)” -prosess som inkluderer grunnleggende miljø- og sosialstudier, innspill fra interessenter, handlings- og oppfølgingsplaner, overvåking og rapportering, sosial påvirkning, kvalitetssystemer, sikkerhetskrav og avvikling. Et ikke-teknisk sammendrag av miljøvurderingen finnes her.

Ytterligere dokumentasjon er tilgjengelig her: : Dogger Bank Teesside A / Sofia Offshore Wind Farm (formerly Dogger Bank Teesside B) – Project previously known as Dogger Bank Teesside A&B | National Infrastructure Planning (planninginspectorate.gov.uk)

Les mer om: