Generelle vilkår og betingelser

Betingelser

Standard ihht OECD og generell praksis i Eksfin. Hvilke betingelser som tilbys vil variere fra transaksjon til transaksjon basert på det norske innholdet i transaksjonen, hvor stor andel bankfinansiering som inngår i den totale finansieringen av kontrakten/prosjektet, hva som legges til grunn som eksportkontraktsverdi, og hvilket land eksporten går til. Nedenfor er en oversikt over maksimal finansieringsgrad, ut ifra verdien på eksportkontrakten(e), maksimal nedbetalingstid og maksimalt lokalt innhold i mottakerlandet som kan inngå i finansieringsgrunnlaget.

BelåningsgradMinimum risiko-dekning fra bank eller tilsvarende finansinstitusjonNedbetalingstid
høyinntektsland
Nedbetalings-tid lav- og mellom-inntektslandLokalt innhold i høyinntektslandLokalt innhold lav- og mellom-inntektsland
Kapitalvarer og tjenester85% av eksport-kontrakten10%8,5 år10 år40%50%
Fornybar energi (inkludert prosjekt-finansiering)85% av eksportkontrakt / 70% av total prosjektkost10%/30%18 år18 år40% (45% for prosjekter under SDR 10m)50%
Skips-finansiering85% av eksportkontrakt / 80% av totalkost for skipet10%/30%12 år12 år40%40%
Prosjekt-finansiering85% av eksport-kontrakten / 70% av total prosjektkost10%/30%14 år14 år40%50%
Statslån85% av eksport-kontraktenIkke krav8,5 år10 år40%50%