Andre ordninger

Nyheter

Ny statlig garantiordning for pakkereisearrangører

Innen 23. juni kan banker og forsikringsselskaper søke om statlig avlastning av garantier som de stiller til Reisegarantifondet på vegne av små og mellomstore pakkereisearrangører. Den nye ordningen forvaltes av GIEK frem til 1. juli og deretter av det nyopprettede Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Read More