Prosjekter

Garanti til Umoe Advanced Composites’ investering i Kina

Umoe Advanced Composites (UAC) produserer lette trykktanker til frakt av hydrogen og andre industrigasser. Tankene eksporteres til markeder i hele verden, og for å skalere opp salget bygger selskapet en ny fabrikk i Kina. Produksjonen vil baseres på kjent teknologi og eksisterende virksomhet i Norge.

Politisk risiko

UAC ønsket å sikre seg mot fremtidig tap dersom handelsrestriksjoner eller sanksjoner skulle bli innført som kan ramme lønnsomheten ved investeringen i Kina.

Innføring av nye lover og regler i og mellom land, og annen myndighetsinngrep – og som påfører selskaper tap – er et eksempel på politisk risiko som selskapene kan forsikre seg mot hos Eksfin.

Til UACs investering i Kina har Eksfin utstedt en politisk risikogaranti. Normalt stiller Eksfin garantier sammen med banker, men ved politisk risiko kan Eksfin stiller slike garantier også uten bank. Når selskaper på denne måten tar ned sin risiko, kan garantien fra Eksfin bli utløsende for å få gjennomført nye norske investeringer i utlandet.

Garantien dekker ulike risikoer

Politisk risiko garanti dekker tap ved norske investeringer i utenlandske datterselskaper, og som blant annet er forårsaket av:

–              Krig
–              Sanksjoner og blokader
–              Valutarestriksjoner
–              Ekspropriasjon og ekspropriasjonslignende inngrep

Garantien kan dekke både egenkapital og lån og er dermed egnet ved investeringer i land med betydelig politisk risiko. 

«I en utrygg verden preget av økt spenning og resesjonsfrykt, kan Eksfin være den samarbeidspartneren som blir avgjørende for å få gjennomført nye investeringer», Olav Rygg avdelingsleder storkunder, Eksfin.

For Umoe Advanced Composites ble det avgjørende at Eksfin kunne stille med en slik garanti i et usikkert marked.

«I en verden preget av økende polarisering og økt geopolitisk usikkerhet, var det en enkel beslutning å tegne politisk risiko-forsikring hos Eksfin. Uten dette ville vi neppe investert i Kina», sier Thomas Moe Børseth, Investment Director i Umoe.