Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Brønnbåter frakter levende fisk til og fra oppdrettsmerder, og nybygget Ro Vision skal sørge for skånsom transport av laksesmolt, laks og ørret. Teknologi og fremtidsrettede løsninger står høyt på agendaen hos Rostein, og det familieeide rederiet er opptatt av både å fylle sine nybygg med mye norsk innhold og å bygge i Norge. – At norsk teknologi er ledende i utviklingen er selvsagt veldig positivt. I tillegg er vi som lokalt eiet rederi opptatt av å kunne bygge i Norge, sier Glen Bradley, Vice President i Rostein AS. Søsterskipet Ro Venture er allerede under bygging, med planlagt levering i midten av juli 2020.

Skipsfinansieringstilbudet et viktig hjelpemiddel

Låneavtalen med rederiet ble signert i desember 2019, og Eksportkreditt bidrar med langtidsfinansiering av fartøyet med garantier for lånet gitt av GIEK, DNB og Sparebanken Møre. Lån- og garantier fra Eksportkreditt og GIEK gis under det såkalte «skipsfinansieringstilbudet».

– For verftet var det veldig viktig med finansiering gjennom skipsfinansieringstilbudet til vår kunde Rostein AS. Uten dette hadde vi ikke fått bygd Ro Vision og Ro Venture, og tilbudet er avgjørende for å sikre aktivitet ved norske verft, sier Jarle Gunnarstein, adm. direktør ved Larsnes Mekaniske Verksted.

Foto: Larsnes Mekaniske Verksted

Skipsfinansieringstilbudet har til hensikt å stimulere til aktivitet i norsk verftsnæring, og de mest aktuelle fartøystypene hittil har vært fiskebåter, brønnbåter og ferger. Så langt opplever Eksportkreditt god søknadsinngang knyttet til skipsfinansieringstilbudet, med 50 søknader mottatt ved årsslutt.

– Vi er alltid glad for å bidra med finansiering til prosjekter som stimulerer videreutvikling av maritim teknologi og innovative løsninger. Samtidig er det viktig å støtte aktivitet ved norske verft, og sånn sett har dette prosjektet sikret dobbel effekt, sier Marie Sørli, bransjeansvarlig for fiskeri- og havbruk i Eksportkreditt Norge.

Eksportkreditt hjelper norske bedrifter å lykkes ute

Dere tilbyr et godt produkt, vi tilbyr et gunstig lån. Med eksportfinansiering fra Eksportkreditt har norske bedrifter et ess i ermet. Å tilby en utenlandsk kunde mulighet for lånefinansiering hos Eksportkreditt til en god rente og med lang nedbetalingstid kan bidra til å få til en avtale.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe her